<< Terug ; Preek 1 ; Preek2 ; Preek3 ; Preek4 ; Next>>

EK EN MY WERK
 

PREEK 1 - MY WERK – ‘n WYSE VAN AANBIDDING

 

I.          HOE SIEN GOD WERK ?:

 1.         God het my gemaak met talente/gawes wat Hy wil hê ek moet gebruik ___TOT SY EER__

We are custom made

Efes 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. ..... "We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do."   Ephesians 2:10

  MAAKSEL = -ποίημα-poie¯ma- ( POIEO = TO DO;MAKE) -; a product, that is, fabric (literally or figuratively): - thing that is made, workmanship.

GNB - Eph 2:10  God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus he has created us for a life of good deeds, which he has already prepared for us to do.

EK IS GOD SE MEESTERSTUK / SY GEDIG/SY LIED/SY BEELDHOUWERK/SY SKILDERY

2.         God het bedoel dat my werk BETEKENISVOL / VOORDELIG en  VERVULLEND sal wees

                        Ek is nie versonderstel om NET VOEDSEL OP DIE TAFEL te sit nie.

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

"For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope."   Jeremiah 29:11

                        DAAR IS NIE SO WOORD SOOS AFTREDE – in die Bybel nie; ek en jy is bedoel om te werk tot die Here ons kom haal – PENSIOEN beteken JY WERK VIR ANDER BAAS

  3.                  OM GOD SE WIL TE VOLBRING – moet my werk WEERSPIEEL WAT GOD MY GEMAAK HET               

 1Kor 7:17  Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.

"Each one should live his life with the gifts that the Lord has given him..."  I Corinthians 7:17 (Ph)

                        GNB - 1Cor 7:17  Each of you should go on living according to the Lord's gift to you, and as you were when God called you. This is the rule I teach in all the churches.

 4.         AS CHRISTUS NIE HERE IS VAN MY WERK NIE ; OOK NIE HERE VAN MY LEWE NIE

 Daar is NIE so ding soos; GEESTELIKE LEWE vs. SEKULERE LEWE nie. Dit wat ek is BY DIE KERK moet ek wees BY DIE WERK.

EFES 1:11-12  in Hom in wie ons  vantevore daartoe verordineer is ….(ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, ) sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,

"We... have been destined and appointed to live for the praise of his glory."  Ephesians 1:12 (RSV)

AMPL - Eph 1:11  In Him we also were made ….in accordance with His purpose,

Eph 1:12  So that we who first hoped in Christ [who first put our confidence in Him have been destined and appointed to] live for the praise of His glory!

 5.         VIR GELOWIGES; IS WERK VERONDERSTEL OM TE WEES :

            -           ‘n DAAD van AANBIDDING

           -           ‘n BELYDENIS van MY GELOOF )

           -           ‘n BEDIENING aan  ANDER

          -           ‘n TOETS vir EWIGE KRONE

  II.        HOE KAN EK GOD AANBID DEUR MY WERK ?

 Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

AMPL - Rom 12:1  ….., to make a decisive dedication of your bodies [presenting all your members and faculties] as a living sacrifice, holy (devoted, consecrated) and well pleasing to God, which is your reasonable (rational, intelligent) service and spiritual worship.

"Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him.  This is the true worship you should offer."  Romans 12:1 (GN)

 1.                     KIES___ DIE REGTE WERK – wat uitdrukking gee aan my gawes en talente

                        Rom 12:6  En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: "So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us."  Romans 12:6 (GN)

 Chariots of Fire?   Eric 'n Cristen se woorde - , "God made me to run.  When I run, I feel God's pleasure."  WAAROM ERVAAR ONS NIE OOK HIERDIE VREUGDE IN ONS WERKPLEK NIE ?                                                   

                        EK KAN NIE MY WERK KIES VOLGENS WERELDSE STANDAARDE NIE – bv. Geld’ status ens….EK MOET GOD VEREER.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

                        "Don't conform outwardly to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind.  Then you'll be able to know the will of God."  Romans 12:2 (GN)

Rom 12:3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

                         "... try to have a sane estimate of your capabilities by the light of the faith that God has given to you."  Romans 12:3b (Ph)

             2.         DEUR TE WERK ASOF ek VIR DIE HERE WERK _

 Col 3:23  En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, Col 3:24  omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.

"Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord  and not for men.  Remember the Lord will reward you... For Christ is the real Master you serve."  Colossians 3:23-24 (GN)

2 WOORDE AS EK IETS VIR GOD DOEN –(VAN HARTE)           

1. EXCELLENCE ( GEHALTE)

2. ENTOESIASME (GESINDHEID)

                        Rom 12:11  wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here; "Never be lazy in your work, but serve the Lord enthusiastically."  Romans 12:11 (LB)

             3.         LIEFDE =  My hoogste motivering .

1Kor 16:14  Laat alles by julle in liefde geskied......"Do all your work in love."  I Corinthians 16:14 (GN)
1Kor 13:3  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek     het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. ...

If I have no love, I achieve precisely nothing."  I Corinthians 13:3 (Ph)

 Moeder Teresa het gesê, "It's not what you do so much that matters, but how much love you put into it."

 HOEVEEL LIEFDE SIT EK EN JY IN ONS WERK?

 John Rushcan said, "When love and skill come together, expect a masterpiece." 

 


<< Terug ; Preek 1 ; Preek2 ; Preek3 ; Preek4 ; Next>>

 

-