Met komplimente van Pastoor Marius Swart

Plek waar Hy woon
 

Preek 1 - Plek van Ontmoeting en Openbaring

 

SKRIFGEDEELTE: Gen 28:17-19 En hy het bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks anders as ‘n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as ‘n gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet. En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus.( AMANDEL)

  INLEIDING

 

 


 TERUG  ; PREEK2; PREEK3 ; PREEK4