Videos 1 2 3 4 5

LEWE VAN OORWINNING

2Tim 4:7 - Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. ...
2 Tim 4:7 - New International Version - I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

Pdf-file | Powerpoint

Wanneer God jou lewe onderbreek

SKRIFGEDEELTE : Luk 5:27-28 En ná hierdie dinge het Hy uitgegaan en ‘n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: Volg My.... En hy het alles verlaat en opgestaan en Hom gevolg. ...... ... And he left all, rose up, and followed him.

Pdf File | Powerpoint

Wanneer God jou lewe onderbreek 2

SKRIF : Jon 1:1 En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê:.... Jon 1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

Pdf File | Powerpoint

SERIES / REEKSE

OTHER VIDEOS

LATEST VIDEOS

  • All material on this website is FREE, but your donation and generous giving will be appreciated and YOU WILL BE BLESSED.
    2Co 9:6 [Remember] this: he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously [that blessings may come to someone] will also reap generously and with blessings.

    Click here to GIVE