Videos 1 2 3 4 5

Salwing van die Heilige Gees

'n HART tot HART oorplasing

Read: Luke 4:18-19 (NKJV) - "The Spirit of the LORD is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed; {19} To proclaim the acceptable year of the LORD."
Luk 4:18-19 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Pdf-file | Powerpoint
<

Genesing van gebroke harte

Hand 10:36-38 Dit is die woord wat Hy gestuur het …..met betrekking tot Jesus van Nαsaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en ALMAL GENEES wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
".... "how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about (1)doing good and (2)healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. (Acts 10:36-38 NKJV)

Pdf File | Powerpoint

Vrylating aan die gevangenis

Jesus proclaims in Luke 4:18-19 (NKJV) - "The Spirit of the LORD is upon Me, Because He has anointed Me ....TO PROCLAIM LIBERTY TO THE CAPTIVES
Luk 4:18-19 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het ....OM AAN DIE GEVANGENIS VRYLATING TE VERKONDIG

Pdf File | Powerpoint

Salwing om die Blindes se oe te open

Read: Luke 4:18-19 (NKJV) - "The Spirit of the LORD is upon Me, Because He has anointed Me To ... proclaim .... recovery of sight to the blind, …..
Luk 4:18-19 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het ..om te verkondig ... aan blindes herstel van gesig;

Pdf File | Powerpoint

Salwing om verdruktes in Vryheid weg te stuur

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het …. om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; …
SCRIPTURE : Luk 4:18 The Spirit of the Lord [is] upon Me, because He has anointed Me [the Anointed One, the Messiah] …. to send forth as delivered those who are oppressed [who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity]

Pdf File | Powerpoint

Salwing om die Aangename Jaar van die Here aan te kondig

…
SCRIPTURE : Luk 4:18 The Spirit of the Lord [is] upon Me, because He has anointed Me [the Anointed One, the Messiah] …. to send forth as delivered those who are oppressed [who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity]

Pdf File | Powerpoint

SERIES / REEKSE

OTHER VIDEOS

LATEST VIDEOS

  • All material on this website is FREE, but your donation and generous giving will be appreciated and YOU WILL BE BLESSED.
    2Co 9:6 [Remember] this: he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously [that blessings may come to someone] will also reap generously and with blessings.

    Click here to GIVE