Videos 1 2 3 4 5

OP SOEK NA GOD 1 from Marius Swart on You Tube.

OP SOEK NA GOD - VINKEL en KOLJANDER

2Kron 12:1-5 En toe RehŠbeam die koningskap bevestig het en hy sterk was, het hy die wet van die HERE verlaat, en die hele Israel saam met hom.....2Kron 14:2-7 En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oŽ van die HERE sy God: hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesÍ om die HERE, die God van hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen....
...2Ch 15:2 en hy(ASARJA) het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesÍ: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en AS JULLE HOM SOEK, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.

Pdf-file | Powerpoint

OP SOEK NA GOD 2 from Marius Swart on YouTube.

_____

Hos 10:12 - Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reŽn.

Pdf File | Powerpoint

OP SOEK NA GOD 3

SKRIF : Jon 1:1 En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van AmŪttai, en gesÍ:.... Jon 1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevť en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

Pdf File | Powerpoint

OP SOEK NA GOD 4 from Marius Swart on YouTube.

_____

Hos 10:12 - Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reŽn.

Pdf File | Powerpoint

Ek verklaar ....I declare and Decree from Marius Swart on Vimeo.

_____

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
MESSAGE - Pro 18:21 Words kill, words give life; they're either poison or fruit--you choose.

Pdf File | Powerpoint

SERIES / REEKSE

OTHER VIDEOS

LATEST VIDEOS

  • All material on this website is FREE, but your donation and generous giving will be appreciated and YOU WILL BE BLESSED.
    2Co 9:6 [Remember] this: he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously [that blessings may come to someone] will also reap generously and with blessings.

    Click here to GIVE