Videos 1 2 3 4 5

Ek Verklaar ...I declare and Decree 3 from Marius Swart on Vimeo.

EK VERKLAAR 3

SKRIF : Jon 1:1 En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê:.... Jon 1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

Pdf File | Powerpoint

VALLEI VAN BESLUITNEMING from Marius Swart on YouTube.

VALLEI VAN BESLISSING.... VALLEY OF DECISION

Joe 3:13 Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.Joe 3:14 Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!

Pdf File | Powerpoint

BERG VERSKUIFERS.. MOUNTAIN MOVERS

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
MESSAGE - Pro 18:21 Words kill, words give life; they're either poison or fruit--you choose.

Pdf File | Powerpoint

SERIES / REEKSE

OTHER VIDEOS

LATEST VIDEOS

  • All material on this website is FREE, but your donation and generous giving will be appreciated and YOU WILL BE BLESSED.
    2Co 9:6 [Remember] this: he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly, and he who sows generously [that blessings may come to someone] will also reap generously and with blessings.

    Click here to GIVE