Welsynaksie

Ons WELSYNAKSIE

AGS Shellybeach Welsyn Aksie

Uitreiking om mense op te hef na Gees, Siel en Liggaam
Die Visie en Missie van ons Welsynaksie, is om soveel moontlik mense te bedien tov hul Fisiese, Psigologiese en Geestelike behoeftes.
Ons Fokus is op Families en Indiwidue wat "hulp Behoewend" is, en daardie behoeftes aan te spreek.

Projekbestuurder

Past Denis en Eliesha Kasselman

Sel no: +27 761246253
Epos : welsyn@agsshellybeach.co.za

Kontak ons

Emmer Projek

Voedsel verspreiding's Projek

  • Nie bederfbare produkte word versamel in Emmers
  • Die Emmers word uitgedeel aan behoeftige families
  • U Finansiele bydraes sal waardeer word om hierdie projek te ondersteun
  • Gebed's vennote sal waardeer word, om te bid vir die projek.
  • Die behoefte bestaan vir 'n plek van ons eie waaarheen ons behoeftige families(veral vroue)kan neem en hulle hervestig in die gemeenskap.

Berading en Evangelisasie

Geestelike en Emosionele bediening

Ons berading span is daar om om te sien na die Psigologiese, Emosionele en Sielkundige behoeftes van behoeftiges.
Ons Evangelisasie-span is daar om seker te maak dat Geestelike behoeftes aangespreek word en Siele gewen word vir die Koninkryk van God,

Opkomende Projek

Groente Tonnel Projek

Ons plan om Groente tonnels op te rig om ons eie groente te kweek
Groente sal gekweek word vir eie gebruik sowel as fondsinsameling

Fondsinsameling-Projek

Pannekoek en Worsbroodjie Verkope

Elke Vrydag sal ons span Pannekoek bak om Saterdag te verkoop om fondse in te samel
Hierdie fondse wat ingesamel word, word aangewend vir projekte soos ANGEL WINGS